SC D1 Materiály a nové technologie

Zástupce za NK:  Ing. Jan Lachman, Ph.D.

 • Dokument pracovní skupiny D1.69 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny D1.68 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny D1.70 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny D1.67 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny D1.66 ... zde
 • Technická brožura WG D1.44:
  Pollution Test of Naturally Contaminated Insulators
  Zkoušky znečištěním přirozeně znečištěných izolátorů (anglicky) ... zde
 • Technická brožura WG D1.39:
  Guidelines for the use of statistics and statistical tools on life data
  (Postup při použití statistiky a statistických nástrojů dat o životnosti zařízení)
  Electra_WGD1_39_160516 ... zde
  Brožura (anglicky) ... zde
 • Technická brožura WG D1.37:
  Metodický postup pro detekci částečných výbojů použitím konvenčních (IEC 60270)
  a nekonvenčních metod (anglicky) ... zde
 • Technická brožura WG D1.43:
  Insulation Degradation Under Fast, Repetitive Voltage Pulses ... zde
 • Dokument pracovní skupiny D1.65 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny D1.64 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny D1.63 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny D1.62 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny D1.61 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny D1.60 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny D1.56 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny D1.55 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny D1.54 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny D1.53 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny D1.52 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny D1.51 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny D1.50 ... zde
 • Dokument společné pracovní skupiny D1/B1.49 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny D1.48 ... zde
 • Dokument společné pracovní skupiny D1/A2.47 ... zde
 • Dokument společné pracovní skupiny A2/D1.46 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny D1.45 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny D1.44 ... zde

Anglická stránka studijní komise

 

 

 

 

Náměty a připomínky