SC C5 Trh s elektřinou a regulace

V současnosti nemá NK CIGRE ČR a SR zastoupení v této studijní komisi.

 • Dokument pracovní skupiny C5.25 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny C5.24 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny C5.23 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny C5.22 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny C5.21 ... zde
 • Dokument pracovní skupiny C5.20 ... zde
 • Prezentace zpravodaje SC C5 (seminář Skalský Dvůr, 3/2013) ... zde
 • Zpráva z činnosti SC C5 v letech 2011 a 2012 ... zde
 • Zpráva z činnosti SC C5 v letech 2009 a 2010 ... zde
 • Prezentace z WS Market Disturbances (CIGRE Session 2010, Paris) ... zde
 • Příspěvek zástupců ČR na sympoziu v Guilin, Čína 2009 ... zde
 • Zpráva z činnosti SC C5 v letech 2007 a 2008 ... zde
 • Zpráva z činnosti SC C5 v roce 2006 ... zde

Anglická stránka studijní komise

 

 

 

 

Náměty a připomínky