Prezentace ze semináře
Výsledky generálního zasedání CIGRE Session 2016
Nové výzvy elektroenergetiky v ČR a SR

 • Blok 1 - Silové části stanic a vedení zvn a vvn
  (Informace k činnosti studijních komisí A2, A3, B2, B3)
  >>>Tématický referát:
  PST v rozvodně Hradec – zkušenosti z přípravy a výstavby
  J. Velek, ČEPS
 • Blok 2 - Elektrizační soustavy
  (Informace k činnosti studijních komisí C1, C2, C5, C6)
  >>>Tématické referáty:
  Útlm 220 kV sústavy v SR a jej vplyv na prenosovú kapacitu Česko - Slovenského profilu
  M. Straka, SEPS, a. s.
  Organizace a systém odstraňování námrazy metodou vyhřívání vedení zvýšeným proudem používaný v DS E.ON. ... zde
  P. Vaculík (E.ON Distribuce, a. s.)
  Monitorování klimatických vlivů na venkovních vedeních ... zde
  P. Lehký, EGÚ Brno, a. s.
  Specifika simulací spolehlivosti při plánování obnovy a rozvoje distribučních sítí ... zde
  P. Skala, EGÚ Brno, a. s.
 • Blok 3 - Studijní komise
  (Informace k činnosti studijních komisí A1, B5, D1, D2, C3, C4)
 • Blok 4 - Tematické referáty
  Jednotná evidence výsledků kontrol vedení PS
  P. Spurný, ČEPS, a. s. ... zde
  Rozvoj programu AROPO a významné diagnostické nálezy od roku 2014 ... zde
  M. Švancar, EGÚ HV Laboratory

Prezentace v původním formátu od autorů jsou pro jednotlivé bloky komprimovány v souboru .zip a jsou chráněny heslem.
Soubor si uložte na disk, při otevírání .zip souboru budete vyzváni k zadání hesla.

 

 

 

Náměty a připomínky