Prezentace ze semináře
Výsledky generálního zasedání CIGRE Session 2016
Nové výzvy elektroenergetiky v ČR a SR

  • Blok 1 - Silové části stanic a vedení zvn a vvn
    (Informace k činnosti studijních komisí A2, A3, B2, B3)
    >>>Tématický referát:
    PST v rozvodně Hradec – zkušenosti z přípravy a výstavby
    J. Velek, ČEPS
  • Blok 2 - Elektrizační soustavy
    (Informace k činnosti studijních komisí C1, C2, C5, C6)
    >>>Tématické referáty:
    Útlm 220 kV sústavy v SR a jej vplyv na prenosovú kapacitu Česko - Slovenského profilu
    M. Straka, SEPS, a. s.
    Organizace a systém odstraňování námrazy metodou vyhřívání vedení zvýšeným proudem používaný v DS E.ON. ... zde
    P. Vaculík (E.ON Distribuce, a. s.)
    Monitorování klimatických vlivů na venkovních vedeních ... zde
    P. Lehký, EGÚ Brno, a. s.
    Specifika simulací spolehlivosti při plánování obnovy a rozvoje distribučních sítí ... zde
    P. Skala, EGÚ Brno, a. s.
  • Blok 3 - Studijní komise
    (Informace k činnosti studijních komisí A1, B5, D1, D2, C3, C4)
  • Blok 4 - Tematické referáty
    Jednotná evidence výsledků kontrol vedení PS
    P. Spurný, ČEPS, a. s. ... zde
    Rozvoj programu AROPO a významné diagnostické nálezy od roku 2014 ... zde
    M. Švancar, EGÚ HV Laboratory

Prezentace v původním formátu od autorů jsou pro jednotlivé bloky komprimovány v souboru .zip a jsou chráněny heslem.
Soubor si uložte na disk, při otevírání .zip souboru budete vyzváni k zadání hesla.

 

 

 

Náměty a připomínky