Složení výboru Národního komitétu CIGRE ČR a SR

Předseda:
doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.

Jednatel a hospodář:
prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.

Další členové výboru:
doc. Ing. Anton Beláň, Ph.D., Ing. Jiří Procházka, Ing. Svatopluk Vnouček, Ph.D.

Zástupci za NK ve studijních komisích:
SC A1  Ing. František Zeman, Ph.D.
SC A2 Ing. Jan Dončuk
SC A3 Ing. Ivo Ullman, Ph.D.
SC B2 Ing. Martin Belatka
SC B3 Petr Spurný, DiS.
SC B5 Ing. Vladimír Nemanský
SC C2 doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.
SC C3 Ing. Juraj Chovanec
SC C4 Ing. Martin Švancar
SC D1 Ing. Jan Lachman, Ph.D.
SC D2 Ing. Josef Fantík

 

 

 

 

Náměty a připomínky