Informace pro členy v CIGRE

Členské příspěvky ... zde
Informační leták CIGRE NK ČR a SR pro kolektivní členství ... zde
nebo pro individuální členství ... zde

Informace pro zájemce o členství ve studijní komisi

Pokyny pro vyplnění strukturovaného životopisu ... zde
Váš strukturovaný životopis zašlete prosím na adresu: jiri.prochazka@egubrno.cz

  • Pravidla pro studijní komise CIGRE ... zde
  • Profil a role člena studijní komise ... zde
  • Formulář strukturovaného životopisu ... zde

Zájemci o členství v nových pracovních skupinách se mohou do těchto pracovních skupin hlásit prostřednictvím zástupce ve studijní komisi, pod kterou je daná pracovní skupina organizována.
V případě, že v některé studijní komisi nemá NK CIGRE ČR a SR zastoupení, hlasí se zástupci prostřednictvím Národního komitétu (info@cigre.cz).

Informace o publikování v časopisu Electra

  • Electra statistics 2010 ... zde
  • Scientific papers in Electra – Rules regarding the papers to be published in Electra ... zde

 

 

Náměty a připomínky