Členské příspěvky

V souladu s usnesením Plenárního shromáždění členů Národního komitétu ČR a SR ze dne
16. 3. 2009 jsou stanoveny členské příspěvky:

6 700,- Kč
pro individuální členy
3 300,- Kč
- pro individuální členy s věkem do 35 let
44 000,- Kč
pro kolektivní členy I, z hospodářských organizací
3 800,- Kč
- pro jejich individuální členy
1 900,- Kč
- pro jejich individuální členy s věkem do 35 let
15 000,- Kč
pro kolektivní členy II, ze škol
2 500,- Kč
- pro jejich individuální členy
1 200,- Kč
- pro jejich individuální členy s věkem do 35 let

Pro informace týkající registrace členství v CIGRE a platby členských příspěvků se obracejte na jednatele a hospodáře.

 

 

 

Náměty a připomínky