Studijní komise CIGRE a zástupci z ČR a SR

SC A1 Elektrické točivé stroje
SC A2 Transformátory
SC A3 Zařízení vvn a zvn
SC B1 Kabely
SC B2 Venkovní vedení
SC B3 Elektrické stanice
SC B4 Stejnosměrné systémy (HVDC) a výkonová elektronika
SC B5 Ochrany a automatiky
SC C1 Rozvoj a ekonomika ES
SC C2 Provoz a řízení ES
SC C3 Vliv ES na životní prostředí
SC C4 Technické vlastnosti ES
SC C5 Trh s elektřinou a regulace
SC C6 Distribuční soustavy a rozptýlená výroba
SC D1 Materiály a nové technologie
SC D2 Informační systémy a telekomunikace

Zájemci o členství v nových pracovních skupinách se mohou do těchto pracovních skupin hlásit prostřednictvím zástupce ve studijní komisi, pod kterou je daná pracovní skupina organizována.
V případě, že v některé studijní komisi nemá NK CIGRE ČR a SR zastoupení, hlasí se zástupci prostřednictvím Národního komitétu (info@cigre.cz).

 

 

Náměty a připomínky