Národní komitét CIGRE ČR a SR

Stálá nevládní a nezisková mezinárodní asociace CIGRE byla založena ve Francii v roce 1921 s původním názvem Mezinárodní konference o velkých elektrizačních soustavách velmi vysokého napětí (Conférence Internationale des Grands Réseaux Électriques a Haute Tension). Za zmínku stojí, že jedním ze zakládajících členů byl také prof. Ing. Vladimír List, který působil v té době na brněnském Vysokém učení technickém a který se stal místopředsedou CIGRE.

Činnost českých aslovenských odborníků a členů CIGRE je zprostředkována Národním komitétem České republiky a Slovenské republiky (NK ČR a SR), který navázal na dlouholetou činnost Národního komitétu Československa, později ČSSR a ČSFR.

V současné době je členská základna NK CIGRE ČR a SR tvořena:

  • devíti kolektivními členy (ABB Energo s.r.o, ČEPS, a. s., OTE ČR, a. s., EGÚ Brno, a. s.,
    VÚJE, a. s., ČVUT Praha, STU Bratislava, ZČU Plzeň, VUT v Brně)
  • cca 70 individuálními členy

Výbor Národního komitétu ČR a SR

Složení výboru ... zde

Zápisy ze zasedání výboru

  • Zápis ze zasedání výboru NK 24. 11. 2016 ... zde
  • Zápis ze zasedání výboru NK 11. 3. 2016 ... zde

NK ČR a SR má zastoupení v Administrativní radě a v několika Studijních komisích.
Kromě toho se zúčastňují práce další odborníci z ČR a SR v mezinárodních pracovních skupinách Studijních komisí CIGRE. Organizační charakter i věcné zaměření jednotlivých studijních komisí byly zavedeny v roce 2002 jako reakce na nové změny související s liberalizací trhu s elektřinou.

 

 

 

 

Náměty a připomínky